SK

Slovensko

Košice

Rádioamatérske stretnutie v Košiciach.

stretnutie Tatry

Pravidelné jesenné rádioamatérske stretnutie v Popradu je najväčšia rádioamatérska udalosť na Slovensku.

stretnutie Rakovice

Stretnutia nadväzujú na 20 ročníkov stretnutí v Borovciach. Teraz v areálu SOŠ v Rakoviciach u Piešťan.